Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας
 

 

Small and Decentralized

Water and Wastewater

Treatment Plants

TΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος

26-27 Οκτωβρίου, 2013

 

FORTH INTERNATIONAL CONFERENCE

Department of Planning and Reg. Development, University of Thessaly

Volos

October 26-27, 2013


Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις καλύτερες τεχνολογίες σχετικά με την επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων με έμφαση στους μικρούς δήμους, κοινότητες και οικισμούς καθώς και ξενοδοχειακές και βιομηχανικές μονάδες, βασισμένες σε κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως πλήρη άρθρα. Επιπλέον η οργανωτική και η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα διερευνήσει την πιθανότητα δημοσίευσης ειδικών εκδόσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, βασισμένες σε επιλεγμένες συμμετοχές του Συνεδρίου.

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον ερευνητικό χώρο να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ανακοίνωση ή πόστερ και να υποβάλετε την συμμετοχή σας ως αρχείο word στην γραμματέα του Συνεδρίου έως τις 20/08/2013.

Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του συνεδρίου κα. Βασιλική Μανάκου: Τηλ. +30 24210 74282, Κινητό: +306973328909, Φαξ: +30 24210 74276, E-mail: vmanak@uth.gr


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Αναστάσιος Ζουμπούλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αθανάσιος Κούγκολος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πέτρος Σαμαράς, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΘεσσαλονίκηςΣε συνεργασία με:

ΤΕΕ, Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας

ΤΕΕ, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 


The main conference goal is to present the best drinking water and/or wastewater treatment techniques, related to small municipalities, communities, settlements, hotels and industrial plants, based on environmental, financial, technical and social criteria. The manuscripts that will be selected, as oral or poster presentations will be published in book format e-proceedings with a separate ISBN number. The scientific and organising committees will investigate the possibility to publish a special issue in an international scientific journal containing selected papers presented at the conference.

All professionals, researchers, environmentalists and policy makers involved or interested in the area of the conference are invited to present papers relating to the conference topics. Indicate your preference for an oral or poster presentation. Authors are requested to submit papers, preferably, by e-mail as a Word file attachment to the Symposium Secretariat, by 20/08/2013.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the conference secretary Mrs. Vasiliki Manakou: Tel. +30 24210 74282, Mobile: +30 6973328909, Fax: +30 24210 74276, E-mail: vmanak@uth.gr
On behalf of the organizing committee,

Zouboulis Anastasios, Aristotle University of Thessaloniki

Athanassios Kungolos, University of Thessaly

Petros Samaras, TEI of ThessalonikiORGANIZED BY

Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly

Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki

Food Technology Department, Technological Educational Institute of ThessalonikiIn collaboration with:

Technical Chamber of Greece, Branch of Magnesia

Technical Chamber of Greece, Branch of Central and West Thessaly

Hellenic Union of Municipal Enterprises for Water Supply and Sewerage

Under the aegis of the Hellenic Ministry for the Environment, Energy and Climate Change


 

Copyright © 2013

Organization
Aristotle University of Thessaloniki
University of Thessaly
TEI of Thessaloniki